Jste zde

Odprášení Vysoké pece č 3 v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Elektroinstalační práce spojené s odrášením Vysoké pece č. 3.