Jste zde

Revize elektroinstalací

Firma ELPROM SERVICE s.r.o provádí výchozí revize elektrických zařízení a rozvodů dle ČSN 33 2000-6-61 ed. 2

  • Kontrola elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se zjišťuje technický stav elektrického zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.)
  • Revize elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.