Elektromobilita Brno

Kvě 19, 2021

V rámci rozšíření portfolia zákazníků jsme se podíleli výrobou rozvaděčů pro nově vybudované nabíjecí stanice pro mobilitu elektrických vozů. Našim cílem je v tomto odvětví se profilovat i do budoucna.