Jste zde

Fotovoltaické systémy na klíč

Výroba elektrické energie

Společnost ELPROM SERVICE s.r.o působí na trhu fotovoltaických systémů již třetím rokem. Za tuto dobu jsme dodali materiál a realizovali FV elektrárny v rámci ČR o celkovém výkonu 18 MW. Realizovali jsme fotovoltické elektrárny jak v režimu zeleného bonusu, tak i přímého prodeje. V současnosti řešíme koncepce návrhu hybridních systémů, kdy bude zakázník připojen na systém malé větrné elektrárny v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou, kdy je dosáhnuto vyšších účiností tohoto systému. Tento systém je možno navrhnout také v režimu ostrovního provozu, kdy zákazník je závislý jen na vlastní výrobě elektrické energie a při výpadku tohoto systému je pomocí automatiky připojen k distribuční síti.

O fotovoltaickém jevu

Z historie

Všechno začalo v roce 1839 náhodným objevem mladého francouzského fyzika Alexandra Edmonda Becquerella.Při experimentech s kovovými elektrodami ponořenými v elektrolytu zjistil, že při jejich osvětlování začne procházet malý proud. První skutečný fotovoltaický článek (bez elektrolytu) s použitím selénu vytvořili Adams a Day v roce 1877. Významným krokem na cestě k moderním fotovoltaickým článkům byla příprava monokrystalů křemíku, kterou vyvinul Jan Czchoralski a patentoval Russell S. Ohl v roce 1946 v USA. Následoval rozvoj a využití fotovoltaických článků jako zdroj energie na umělých družicích. K většímu pozemskému využití došlo až v sedmdesátých letech po ropné krizi, kdy se hledaly cesty, jak se zbavit závislosti na ropě. Za popsání fotovoltaického jevu pomocí E = m . c2 získal A. Einstaien Nobelovu cenu.

                       A. E. Becquerel                                                       R. N. Adams                                                      J. Czchoralski                                                        A. Einstein

Ze současnosti

Přímé využití energie slunečního záření patří z hlediska ochrany životního prostředí k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny. Jde o energetický zdroj, kterého je a dlouho bude v přírodě dostatek. V současné době však lze získat z jednoho metru aktivní plochy maximálně pouze 110 kWh elektrické energie za rok. Ve srovnání s ostatními zdroji energie je u nás výroba elektřiny s využitím slunečních energetických (fotovoltaických) systémů stále ještě příliš drahá.

Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes však z něj dokážeme využít pouze část. Z celkového dopadajícího záření 180 tisíc terawattů se asi čtvrtina odráží zpět do kosmického prostoru, necelá pětina je pohlcena v atmosféře a téměř polovina se přemění v teplo na povrchu Země. Asi půl promile (90 terawattů) se mění přes fotosyntézu zelených rostlin a fytoplanktonu v chemickou energii uloženou v biomase.

Poskytujeme tyto služby

 • Návrh a vhodnost umístění FV systému do určeného prostoru pomocí PVGIS
 • Výběr nejvhodnější technologie
 • STS - Studie stavby
 • DPS - Dokumentace pro stavební řízení
 • DRS - Dokumentace pro realizaci stavby, tendrová dokumentace
 • Dodávka a realizace na klíč
 • Výchozí revize nn, vn
 • Vyřízení licence pro výrobu elektrické energie
 • Připojení výrobny k PDS - Poskytovateli distribuční sítě (ČEZ, E.ON, PRE)
 • Zajištění zkušebního provozu, prvotní spuštění výrobny
 • Monitoring fotovoltaického systému 
 • Každoroční servis a zásahy