NAŠE KOMPETENCE

Zaměřujeme se na výrobní činnosti a služby
v elektrotechnice. Hlavním oborem naší
působnosti je výroba rozvaděčů, technologické
elektromontáže a fotovoltaika.

VÝROBA ROZVADĚČŮ

Vyrábíme typové rozvaděče pro různé průmyslové segmenty s ohledem na specifičnost podmínek konkrétních provozů. Veškerá dodávaná řešení prověřujeme v autorizovaných zkušebnách.

Dodávka zařízení je koncipována s ohledem na připojovací podmínky transformátoru s případnou možností napájení z několika zdrojů, s alternativou použití propojovacích mostů a s návrhem řešení kompenzace jalového výkonu. Na základě Vaší objednávky vypracujeme výrobní dokumentaci, která definuje dispoziční požadavky, požadavky na technologii a instrumentaci a která je zpracována v souladu s projektovou dokumentací.

Naše rozvaděče využívají zákazníci v mnoha zemích světa, mimo jiné v Japonsku, v Indii, v Rusku nebo Turecku.

TECHNOLOGICKÉ ELEKTROMONTÁŽE

Zajišťujeme veškeré elektroinstalační práce spojené s bytovou a průmyslovou elektroinstalací – oblast NN, VN, MaR a slaboproudé rozvody.

Provádíme montáž a uvádíme do provozu průmyslové linky, technologie distribuční soustavy a elektromontáže pro vybavení průmyslových hal. Dále pak průmyslové aplikace kotlů a energetických zdrojů, rozvody v budovách, osvětlení, montáž trafostanic a rozvoden vysoké napětí do 230kV a v neposlední řadě servis a údržba přímo u zákazníka.

Nabízíme provedení elektroinstalačních prací od samotného počátku, vypracování projektové dokumentace až po dokončení, vč. revizní zprávy.

FOTOVOLTAIKA

Naše společnost působí na trhu Fotovolaických systémů již od roku 2009. Za tu dobu jsme dodali materiál a zrealizovali FV elektrárny v rámci EU o celkovém výkonu 21 MW.

Jsme schopni zrealizovat zakázky od elektráren v řádech kilowatt, až po megawattové projekty. Zabýváme se výstavbou elektráren fixní instalace i střešních systémů.

Nezávazná poptávka na projekt fotovoltaiky

Prosíme o vyplnění několika údajů o Vás, abychom se s Vámi mohli spojit
a věděli o jakou lokalitu se jedná.

NAŠE DALŠÍ ČINNOSTI

Specifikace a dodávka montážního materiálu
Dodávka a montáž kabelů
Dodávka a montáž kabelových tras
Instalace rozvaděčů
Zapojení prostředků MaR
Montáž a řízení osvětlení technologií a budov
Zakončení kabelů, měření
Revize elektro
Demontážní práce
Zajištění vybavení staveniště a manipulace s materiálem

V oddělení technické kontroly můžeme využívat 3fázové napětí v rozmezí 380–600 V AC 50 nebo 60 Hz.

Na pracovišti je k dispozici také 1fázový výstup 110 V AC a 230 V AC. Všechny AC výstupy jsou zdvojené pro možnost testování automatických záskoků. Pro testování stejnosměrných obvodů je k dispozici pomocné napětí 24 V DC
a 48 V DC.

Pro přesné zhotovení pracovních otvorů a řezání závitů do montážních plechů rozvaděčů, rovněž tak i do čelních dveří rozvaděčových skříní používáme CNC stroj Perforex.

Potřebujete vypracovat nabídku?