AKTUALITY

LED osvětlení v Liberty Ostrava a.s.

Výměnou výbojkového osvětlení za LED včetně rozvaděčů v areálu Liberty Ostrava a.s. došlo ke snížení energetické náročnosti tohoto závodu. Generálním dodavatelem LED osvětlení byla firma Lama lighting technologies s.r.o..           

Synthos Kralupy

Úspěsně jsme dokončili projekt na realizaci servopohonu šoupátek pro firmu Synthos Kralupy.          

Rozvaděče pro hydraulické nůžky – 1. etapa

Pro generálního dodavatele technologií jsme se podíleli na montáži a výrobě DC měničových rozvaděčů k řízení a ovládání okrajovacích (oboustranných) nůžek.  

Elektromobilita Brno

V rámci rozšíření portfolia zákazníků jsme se podíleli výrobou rozvaděčů pro nově vybudované nabíjecí stanice pro mobilitu elektrických vozů. Našim cílem je v tomto odvětví se profilovat i do budoucna.  

Technologie pece pro vytápění

Tento projekt byl subdodavatelsky realizován pro generálního dodavatele. Projekt řeší zálohové vytápění a dodávku energií objektu teplárny pro spalování a recyklaci plastů za pomocí chemických procesů. Naše společnost se na tomto projektu podílela montážními pracemi a...

Elektrotechnologie balícího stroje

Pro generálního dodavatele technologií jsme se subdodavatelsky podíleli na montáži a výrobě rozvaděčů k řízení a ovládání balícícho stroje.

Stěhování do nových prostor

Od 1. listopadu 2020 sídlíme v nově postavené budově na adrese Technologická 371/1, Ostrava - Pustkovec. Vedení společnosti a administrativa má k dispozici větší a moderní kanceláře. Došlo také na stěhování výroby rozvaděčů. Výroba byla přesunuta do dvou pater...

Potřebujete vypracovat nabídku?